تاریخچه انجمن

انجمن سلامت خانواده ایران یک سازمان مردم نهاد غیردولتی، غیرانتفاعی، داوطلبانه و بشردوستانه است که با مجوز رسمی از وزارت کشور جمهوی اسلامی ایران(با شماره ثبت 8419) در سطح ملی فعالیت خود را از سال 1373 آغاز نموده است، این انجمن دارای مقام مشورتی ویژه از شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد UN-ECOSOC می‌باشد. این انجمن تا سال 1400 در حوزه سلامت باروری فعالیت نموده و با 6 مرکز ثابت در محلات پر آسیب شهر تهران و یک دستگاه موبایل کلینیک به ارائه خدمات بهداشت اولیه به صورت رایگان به افراد آسیب پذیر یا در معرض آسیب اقدام می‌نمود. در پی تصمیم هیات مدیره انجمن و با توجه به نیاز جامعه، در سال 1401 با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، اساسنامه این انجمن به صورت کلی تغییر و فعالیت در راستای ترویج فرهنگ غذایی سالم با هدف ارتقای سطح سلامت فردی و اجتماعی و تاکید بر سلامت مادران، کودکان و سالمندان با توجه به مواد مطروحه در طرح جوانی جمعیت، طراحی گردید.

هیات‌ مدیره، مدیریت و کارکنان انجمن سلامت خانواده ایران بر آن هستند، تا با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی به روز قدمی هر چند کوچک در جهت ارائه الگوهای تغذیه در تولید و مصرف غذا با هدف ارتقای سطح سلامت فردی و اجتماعی کشور عزیزمان ایران بردارند.