(MISP)سلامت باروری در حوادث و بلایا

حوادث و بلایا اعم از حوادث طبیعی و انسان ساز در دهه های اخیر به طور چشم گیری افزایش یافته و سلامت انسان ها را تحت تاثیر خود قرار داده است. مرگ، جراحت، بروز انواع بیماری های واگیردار، غیر واگیر و اختلالات روانی از انواع تاثیرات بلایا بر سلامت انسان هاست. حوادث همه گروه های سنی را به طور یکسان تحت تاثیر خود قرار نمی دهد، به طوری که آسیب پذیری زنان، کودکان، سالمندان، افراد معلول و بیمار در برابر حوادث نسبت به دیگران بیشتر است. مطالعات نشان می دهد که میزان مرگ و میر مادران، میزان بیماری های مقاربتی در حوادث افزایش می یابد. ارایه خدمات بهداشت باروری در هنگام وقوع حوادث با زمان عادی متفاوت است. بنابراین علاوه بر تیم های بهداشت باروری که به مناطق آسیب دیده اعزام می شوند، لازم است که همه کارکنان بهداشتی و درمانی این آموزش های اختصاصی را دریافت نمایند. بر این اساس بسته آموزشی ارایه خدمات سلامت باروی در حوادث و بلایا طراحی و تدوین گردیده است.

این آموزه شامل 8 ویدیو آموزشی است.


 

:شما با مطالعه این محتوا می توانید
  • .دانش و توانایی پیشگیری از بیماری های مقاربتی در حوادث و بلایا را کسب نمائید.
  • .دانش و توانایی پیشگیری و مدیریت موارد خشونت در حوادث و بلایا را کسب نمایید
  • .حوادث و بلایا و اهمیت ارایه خدمات سلامت باروری در حوادث را تشریح کنید.
  • .عوارض ناشی از باروری در حوادث و بلایا را توضیح دهید
  • .بسته حداقل خدمات اولیه برای سلامت باروری در حوادث را تشریح کنید.

 

 

حمایت از بهداشت باروری در تامین سلامت جامعه و خانواده بسیار مهم است و به عنوان حقوق اجتماعی باید مدنظر قرار گیرد تا شاهد جامعه‌ای پویا و سالم باشیم.