آخرین افکارسنجی‌ها

استخدام مسئول و مشاور روان شناس در مرکز کاهش آسیب میخک

لطفا به سوالات ذیل پاسخ دهید.

برای پاسخ دهی به سوالات تشریحی از قسمت "نظر" در پایین صفحه استفاده نموده و پاسخ های تشریحی خود را با ذکر شماره و به ترتیب سوالات درج نمایید.

1- نقش ایده آل خود را در سازمان ما چگونه می بینید؟

2- در سابقه کار قبلی خود، سخت ترین موردی که با آن مواجه بودید چه بوده است، لطفا شرح دهید.

3- هنگام ایجاد تغییرات سازمانی، چگونه دیگران را با تغییرات همراه خواهید کرد؟

4- در هنگام انجام وظایف، چگونه با سلیقه های متفاوت برخورد خواهید نمود؟

5- چرا برای شغل فعلی خود را داوطلب نموده اید؟

6- نقاط قوت خود را از طریق سه صفت بیان نمایید.

7- نقاط ضعف خود را از طریق سه صفت بیان نمایید.

8- تجربیات مرتبط خود را برای کاری که داوطلب استخدام آن هستید ذکر نمایید.

9- گروه هدف (مشارکت کننده) خود را چگونه ارزیابی می کنید و راجع به آن چه می دانید؟

10- حداقل حقوق درخواستی خود را برای ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه از 9 صبح تا 3 بعد از ظهر به ریال درج نمایید

11- دلیل ترک کار قبلی خود را ذکر نمایید

12- لطفا هرگونه توضیحات اضافی را که ضروری می دانید و به استخدام شما کمک می کند را مرقوم نمایید.


iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">