به مناسبت روز جهاني جوان انجمن سلامت خانواده ايران اقدام به برگزاري برنامه اي آموزشي تفريحي با حضور جوانان داوطلب انجمن نمود. این مراسم در تاریخ 23 مرداد 1398 (14 اگوست) در محل دفتر انجمن سلامت خانواده ایران با شعار «تحول آموزش» برگزار گردید.

در اين برنامه كه با حضور سركار خانم دكتر شهرياري افشار پاترون محترم انجمن بود برنامه هاي اموزشي از جمله پيشگيري از خشونت خانگي، پيشگيري از سوء مصرف مواد و الكل و پيشگيري از زگيل تناسلي (اچ پي وي)؛ همينطور برنامه هاي تفريحي از جمله اجراي موزيك توسط دو نفر از داوطلبين انجمن و اجراي مسابقه گروهي (ماراتن) توسط انجمن صلح و دوستي براي تونيك با پيام روز جوان برگزار گرديد. ضمنا در اين مراسم عده اي از جوانان افغان نيز حضور داشتند. تمامي هزينه هاي اجراي اين مراسم توسط خيرين محترم انجمن تامين گرديد.