1) تاسیس اولین باشگاه یاران مثبت در مرکز تحقیقات ایدز بیمارستان امام خمینی (ره) با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران.

2) دریافت لوح دوستدار سلامت از وزیر محترم بهداشت.

3) اجراي پروژه كشوري تربيت تيم هاي امداد و نجات با محوريت " بهداشت باروري در بحران " با همكاري جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و صندوق جمعيت ملل متحد (UNFPA) از سال 2008-2006

4) اجرای پروژه بهداشت و حقوق باروری در افاغنه باهمکاری UNHCR .

5) اجرای پروژه تربیت مدرسین ، بهداشت و حقوق باروری و تهیه مواد کمک آموزشی با همکاری UNDP .

6) اجرای پروژه نظارت و ارزشیابی مدرسین آموزش و پرورش در خصوص پیشگیری از ایدز با همکاری UNDP .

7) اجرای پروژه غربالگری سرطان شایع در زنان باهمکاری سپاه پاسداران و بنیاد بیماری های خاص .

8) کسب لوح اعتبار سنجی از فدراسیون بین المللی خانواده (IPPF) در سال 2007 .

9) عضو كنوني کمیته کشوری CCM مربوط به صندوق جهانی مبارزه با ایدز ، سل و مالاریا (GFATM) .

10) تاسیس دومین باشگاه یاران مثبت در مشهد.

11) کسب جایزه روبان قرمز از سازمان ملل در پروژه مشترک با مدیریت مرکز بیماریها و کانون همیاران مثبت مشهد و UNAIDS و اهداء جایزه به آستان مبارک قدس رضوی.

12) عقدتفاهم نامه با سازمانهای دولتی، غیر دولتی، خصوصی و بین المللی .

13) تربیت آموزشگران همسان در بند نسوان زندان رجایی شهر در زمینه HIV/AIDS .

14) عضو کارگروه بهداشت و درمان استانداری تهران.

15) چاپ کتب ، نشریات مختلف و مجله بهداشت خانواده

16) نماینده سازمان های غیردولتی فعال ایرانی در زمینه پناهندگان در مجمع جهانی UNHCR ژنو ، 2009 و2010.

17) کاندید جایزه روبان قرمز سازمان ملل متحد در سال 2011.

18) کسب مقام مشورتی ويژه ECOSOC ( شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد ) در سال 2010.

19) دريافت گواهي قدرداني در سال 2010 از نماينده محترم كميسارياي عالي پناهندگان در جمهوري اسلامي ايران در خصوص اجراي پروژه موفقيت آميز آموزش سلامت باروري براي پناهندگان افغاني.

20) عضو كميته راهبري سند سلامت باروري نوجوانان و جوانان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي.

21) افتتاح مراكز ميخك ، میخک سفید، قاصدک ، برای ارائه خدمات بهداشت باروري به زنان آسيب پذير اجتماعي با مشاركت اتحاديه اروپا ، شهرداري تهران و دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي .

22) اخذ مقام "رياست هیئت مدیرهء " انجمن هاي منطقه جنوب آسيا (SAR) فدراسيون IPPF براي دومین دور متوالی سه ساله توسط عضوهیئت موسس انجمن سلامت خانواده ایران در طول 62 سال عمر فدراسیون .

23) عضويت در" شورای جهانی " و " كميته عضوگيري و نظارت " بر انجمن هاي عضو فدراسیون IPPF در سطح جهان (160 كشور) برای اولین بار در 60 سال اخیر.

24) ریاست کمیته سلامت سامانه های سازمان های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران در سال 1391

25) مشاور دفتر سازمان های مردم نهاد وزارت کشور در سال 1391 .