جهت هماهنگی با شماره 66420539 داخلی 110 یا تلفن همراه 09335614499 تماس حاصل نمایید.