بیماری ایدز هنوز هم بعنوان یکی از برجسته ترین مشکلات سلامت عمومی بخصوص در کشورهای با درآمد پایین و متوسط در دنیا مطرح است.

در نتیجه پیشرفت های انجام شده در زمینه داروهای ضد ویروس، مبتلایان به ایدز اکنون طولانی تر زندگی کرده و زندگی سلامت تری دارند. بعلاوه نشان داده شده است که این دارو ها می توانند از انتقال بیماری از مادر به جنین نیز جلوگیری کنند.

در پایان سال 2012 نزدیک به 10 میلیون نفر در کشورهای با درآمد پایین و متوسط اینگونه دارو ها را دریافت نموده اند، با این نزدیک به 19 میلیون نفر دیگر در سال 2013 به این دارو ها دسترسی ندارند.

خوشبختانه در این زمینه پیشرفت هایی نیز صورت گرفته، بر طبق آمارهای سازمان جهانی بهداشت، در سال 2012، 62% مادران مبتلا به ایدز جهت جلوگیری از انتقال بیماری به فرزنداشان از این داروها استفاده نمودند.

ارسال توسط: دکتر ضرابیان