خبرها

برگزاری مجمع عادی و فوق العاده سال 97

بدین وسیله به اطلاع می رساند مجمع عمومی عادی این انجمن روز دو شنبه مورخ 05 / 06 / 97 رأس ساعت 09:30 ( نه و نیم صبح) و مجمع عمومي فوق العاده جهت تغيير در اساسنامه در همان روز رأس ساعت 00 : 11صبح در دفتر این انجمن به نشانی : تهران ، میدان توحید، انتهای خيابان پرچم ، کوچه صفا پلاک 3 برگزار خواهد شد.

ضمناً دستور جلسه مجامع به شرح ذيل مي باشد

-دستور جلسه مجمع عمومي عادي

استماع و رسيدگي و تصويب گزارش هيئت مديره و بازرس

بررسي گزارش مديرعامل در مورد پروژه هاي گذشته و فعاليتهاي آينده انجمن

استماع گزارش حسابرس مستقل

تصویب صورتهای مالی و بودجه انجمن

استماع، بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به موارد پیشنهاد شده توسط اعضای هیئت مدیره و بازرس

انتخاب یک بازرس اصلی و علی البدل

-دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده

بررسی تغييرات پیشنهادی هیأت مدیره برای اساسنامه انجمن

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">