خبرها

توزیع غذا 95.07.18

در روز یکشنبه مورخه 95/07/18 تعداد 66 پرس غذا با همکاری هتل اوین جهت مددجویان پارک های منطقه 15 توسط گشت سیار توزیع شد.

درباره نویسنده