sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop

خبرها

جلسه سمن های عضو کارگروه سلامت برای ارائه خدمات به خانواده زندانیان

در روز چهارشنبه 30 مهر 99 ؛ جلسه خانم دکتر شهریاری پاترون انجمن سلامت خانواده ایران و ریاست کارگروه سلامت سمن ها در معاونت پیشگیری از وقوع جرم با جناب آقای باقری مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز و جناب آقای دکتر همتی نژاد از معاونت پیشگیری از وقوع جرم جهت تبادل نظر برای ارائه خدمات به خانواده زندانیان توسط سمن های عضو کارگروه سلامت در محل انجمن حمایت زندانیان مرکز برگزار گردید.

در این جلسه خانم دکتر شهریاری به شرح چگونگی فعالیت سمن های عضو پرداخته و در مورد نحوه اجرایی نمودن ارائه خدمات تبادل نظر صورت گرفت. با هماهنگی های انجام شده از هفته آینده ارائه خدمات به این گروه هدف شروع خواهد شد.

درباره نویسنده