sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop

خبرها

جلسه با مدیر کل زندان های استان تهران و نمایندگان سازمان های مردم نهاد

در تاریخ 29 مهر 99، خانم دکتر شهریاری افشار، پاترون انجمن سلامت خانواده ایران، در جلسه ای با جناب آقای حیات الغیب، مدیر کل زندان های استان تهران و نمایندگان سازمان های مردم نهاد شرکت کرده و پیرامون حمایت و مراقبت پس از زندان افراد تراجنسیتی به بحث و تبادل نظر پرداختند و در آخر، برای همکاری در این زمینه اعلام آمادگی نمودند

درباره نویسنده