www xxxxxxx hd tegula sex video xxx porn bengali xxx sex hot video english xxx movies

خبرها

جلسه هماهنگی و همفکری دبیرخانه شورای مشورتی فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد

جلسه هماهنگی و همفکری دبیرخانه شورای مشورتی فراکسیون سازمانهای مردم نهاد در تاریخ هفتم مهرماه 99 با حضور دکتر زهره الهیان، نماینده تهران و رئیس فراکسیون سازمانهای مردم نهاد در مجلس شورای اسلامی در محل انجمن سلامت خانواده ایران برگزار شد.

طبق گفته های دکتر الهیان در این جلسه، حمایت از ظرفیت سمن ها و مطالبه از حاکمیت جهت تحقق قوانین مربوط به سمنها از اولویتهای این فراکسیون خواهد بود که این مطالبه می بایست تحقق یافته و برای انجام آن پیگیریهای لازم صورت خواهد گرفت. از جمله این اقدامات آن است که مرکز پژوهشهای مجلس درصدد فعال کردن شبکه نخبگانی کشوری است که این موضوع میتواند نقش سمنها را در این امر پر رنگ کند.

وی افزود:سمنهای تخصصی می بایست در حوزه طرحها و لوایح، نظرات کارشناسی خود را به مجلس منتقل کنند و فراکسیون سازمانهای مردم نهاد در این امر ساختار مشخصی را فعال خواهد کرد. لایحه جامع سمن ها میبایست هرچه زودتر توسط دولت به مجلس ارائه شود تا بتوان ظرفیتهای قانونی درخصوص سمنها را ایجاد کرد و اگر دولت در زمان مقرر این لایحه را ارائه نکند مجلس این مهم را بصورت طرح پیگیری خواهد کرد، همچنین دستگاههای اجرایی در خصوص نحوه هزینه کرد ردیف بودجه های مربوط به سمن ها را گزارش کنند.

شایان ذکر است که انجمن سلامت خانواده ایران، به نمایندگی سرکار خانم دکتر شهریاری افشار ، به عنوان ریاست کمیته سلامت و بهداشت فراکسیون سازمانهای مردم نهاد در مجلس شورای اسلامیانتخاب گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">