www xxxxxxx hd tegula sex video xxx porn bengali xxx sex hot video english xxx movies

خبرها

برگزاری جلسه طرح تدوین بسته آموزش مجازی سلامت باروری در بلایا و حوادث (MISP) با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به سفارش انجمن سلامت خانواده ایران

این جلسه در تاریخ 18 تیرماه سال 1399 در گروه سلامت در حوادث و بلایای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور آقای دکتر عباس استاد تقی زاده مدیر گروه و خانم بحری کارشناس گروه و نمایندگان انجمن سلامت خانواده ایران خانم ها دکتر شهریاری افشار، شایگانی و آقایان صدری، افسری و بیات برگزار شد. در این جلسه به اهمیت این طرح با توجه به اینکه کشور ایران در منطقه بحران خیز از نظر بلایا و حوادث طبیعی است و آموزش تمام اقشار جامعه برای روبرویی با بحران به عنوان یک نیاز اساسی اشاره شد. در همین راستا اجرای این طرح که بر اساس پیشرفته ترین تکنیک های مبتنی بر آموزش مجازی است نقش مهمی در افزایش دانش و مهارت افراد امدادی در زمینه ارایه خدمات بهداشت باروری در بحران خواهد داشت

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">