www xxxxxxx hd tegula sex video xxx porn bengali xxx sex hot video english xxx movies

خبرها

بیانیه مشترک 17 سازمان غیردولتی ایرانی دارای مقام مشورتی، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

۷۱ سال پیش در چنین روزی، اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید تا تمامی انسانها، فارغ از رنگ، سن، مذهب، زبان، نژاد و جنسیت، برمبنای برابری و کرامت ذاتی از آزادی، عدالت و صلح برخوردار شوند.

امسال، استفاده از ظرفیت جوانان به عنوان عامل سازنده تغییر، تقویت صدای آنان و ترغیب به مشارکت طیف وسیعی از مخاطبان در موضوع حقوق بشر، سازمان ملل متحد را بر آن داشته تا «جوانان برای حقوق بشر بهپا میخیزند» را به عنوان شعار امسال این روز جهانی، انتخاب کند. این انتخاب شاید از آنروست که سازمان ملل میداند این روزها نه حال حقوق بشر خوب است و نه حال جوانان.

در چند سال اخیر جوانان ایرانی استفاده ابزاری از مفهوم حقوق بشر را بهویژه از سوی ایالات متحده آمریکا با تمام وجود خود درک کردهاند. دولتی که با خروج از شورای حقوق بشر حتی تلاشی ظاهری هم برای رعایت قوانین حقوق بشر بینالملل نمیکند، به واسطه اعمال اقدامات قهرآمیز یکجانبه، تحریمهای ثانویه و راهاندازی تروریسم اقتصادی ضربههای سخت و بیمحابایی به پیکر اقتصاد ایران وارد کرده و تقریبا تمام شهروندان ایرانی، بهویژه اقشار آسیبپذیری همچون زنان، کودکان، سالمندان، بیماران، معلولان، مجروحان شیمیایی و بسیاری دیگر از اقشار مردم را با مشکل کمبود دارو، تجهیزات پزشکی، تغذیه مناسب و حتی عدم پایداری شغل و آموزش و زندگی مواجه کرده است.

اکنون یکی از سوالات جوان ایرانی این است: جهان امروز برای حقوق بشر جوانان تا چه میزان ایستاده است؟

تاثیر مواردی چون اعمال تحریمها نسبت به تعداد بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تمدید نکردن تاریخ انقضای معافیتهای خرید نفت از ایران، اعمال مجازات نسبت به خریداران نفت از این کشور، احتمال منجر شدن تحریمها به نرخ تورم 50 درصدی، تاثیر محدودیتهای بانکی بر بهرهمندی شهروندان ایرانی از حق بر سلامت، تاثیر روند پیچیده نظارتی بر تمامی خدمات بانکی، حتی انتقال دارو و هزینههای آموزشی برای مددجویان سمنهای ایرانی، کمبود ارز خارجی در ایران برای انجام پرداختها به شرکتهای خارجی، از جمله تبعاتی است که بارها و بارها در گزارشات و اسناد منتشر شده از سوی مراجع و مقامات بینالمللی سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفته است. علیرغم این تصریحات و نیز، ضرورت رفع تحریم در بخشهایی چون دارو، محصولات غذایی و خدمات امنیت هوایی در دستور موقت 3 اکتبر 2018 دیوان بین المللی دادگستری، واکنشهای صورتگرفته نسبت به ادامه و حتی تشدید تحریمها توسط ایالات متحده نشان از آن دارد که جهان معاصر در برابر نقض گسترده حقوق بشر و استفاده ابزاری آن توسط برخی از قدرتها، تمایل به سکوت، بیتفاوتی و یا تفسیر به نفع منافع مبتنی بر قدرت دارد.

این در حالی است که وجود چنین روندی، اعتماد جهانیان را به سازوکارهای بینالمللی تضعیف میکند و اثربخشی و کارایی آن ها را در مواقع لازم زیر سوال میبرد.

حال که شاهد نقض و تهدید حقوق بشر در اقصی نقاط جهان هستیم، سازمانهای مدافع حقوق بشر مسئولیت مهمی بر عهده دارند تا برای پاسداری از کرامت انسانی و یافتن راهکارهای عملی برون رفت از موضوع، تلاش کنند. در این راستا، 16 سازمان غیردولتی صادرکننده این بیانیه، ضمن تاکید دوباره بر ضرورت حفظ کرامت و شرافت جایگاه والای بشر، از تمام گزارشگران سازمان ملل، مدافعان و صلح بانان حقیقی در جهان میخواهند تا برای تحقق جهانی سرشار از رعایت حقوق بشر، کرامت انسانی، صلح، امنیت و عدالت، عزم خود را بیش از پیش جزم کنند و با ایستادگی در مقابل دولتهایی که صرفا مبتنی بر زور، اراده خود را به بیش از 190 عضو دیگر القا میکنند، تن خسته و رنجور حقوق بشر را که عمیقا سیاستزده شده، جانی دوباره بخشند.

ما متعهد میشویم تا برای صیانت از امید و سلامت و اعتماد سرمایههای آینده حقوق بشر یعنی تمامی جوانان دنیا بایستیم. معتقدیم تنها در اینصورت است که جوانان نیز توانایی بهپا خواستن برای حقوق بشر حقیقی را خواهند یافت.

صادرکنندگان بیانیه به ترتیب حروف الفبا:

۱. انجمن اوتیسم ایران

۲. انجمن پیشگیری از آسیب­های اجتماعی

۳. انجمن تالاسمی ایران

۴. انجمن سلامت خانواده ایران

۵. انجمن زنان ایرانی طرفدار توسعه پایدار محیط زیست

۶. انجمن حمایت از حقوق شهروندی شهروندان «منشور پارسه»

۷. جامعه احیاگران طب سنتی و سلامت ایرانیان

۸. جمعیت حمایت از بهبودیافتگان

۹. خیریه آبشار عاطفه ­ها

۱۰. خیریه ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان

۱۱. خیریه تحصیلی مریم قاسمی

۱۲. سازمان دفاع از قربانیان خشونت

۱۳. شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان جمهوری اسلامی ایران

۱۴. کانون معلولین توانا

۱۵. مؤسسه آموزشی، تحقیقاتی راهبرد پیمایش

۱۶. مؤسسه پیوند گل نرگس

17. موسسه خیریه امام علی

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">