www xxxxxxx hd tegula sex video xxx porn bengali xxx sex hot video english xxx movies

خبرها

برگزاری پنل انجمن سلامت خانواده ایران با عنوان «سلامت زنان، هپاتیت سی و مشارکت سازمان ها» در سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

پنل انجمن سلامت خانواده ایران با عنوان «سلامت زنان، هپاتیت سی و مشارکت سازمان ها» در سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران در تاریخ 28 آذر 97 در مرکز همایش های رازی سالن شماره 2 برگزار شد

هماهنگ کننده پنل دکتر شهریاری افشار بودند. همچنین سایر اعضای پنل دکتر علویان، دکتر خداکرمی، دکتر عابدینی، دکتر تشکریان، دکتر سلحشوری و دکتر رمضانی بودند

در ابتدای پنل دکتر شهریاری افشار به معرفی انجمن سلامت خانواده ایران پرداختند و کلیاتی را درباره هپاتیت سی توضیح دادند. سپس ایشان سوالاتی را از اعضای شرکت کننده پنل پرسیدند

برخی از مهم ترین موضوعاتی که در پنل مورد بحث و بررسی قرار گرفتند به شرح زیر هستند

  خدمات خاص برای زنان زندانی در مورد پیشگیری از هپاتیت سی

  پیشگیری از هپاتیت سی

  نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری و درمان هپاتیت سی

  حمایت مجلس از سازمان های حیطه سلامت

  غربالگری هپاتیت سی

  آمارهای هپاتیت سی در ایران و جهان

  پیشگیری از هپاتیت سی در میان اقشار آسیب پذیر

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">